Sök

Skanska bygger ut tunnelbanan i Washington D.C. Skanskas andel av tvåmiljardersuppdraget är 683 miljoner kronor

2002-03-14 09:12 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att designa och bygga ut tunnelbanan Metrorail i Washington D.C. Slattery Skanska har 30 procent, eller USD 65,4 miljoner, ca 683 miljoner kronor, av den totala ordersumman på USD 218 miljoner, ca 2,3 miljarder kronor. Kund är Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA). Kontraktet inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2002.

   Press Release


2002-03-14

Skanska bygger ut tunnelbanan i Washington D.C. Skanskas andel av tvåmiljardersuppdraget är 683 miljoner kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska har fått uppdraget att designa och bygga ut tunnelbanan Metrorail i Washington D.C. Slattery Skanska har 30 procent, eller USD 65,4 miljoner, ca 683 miljoner kronor, av den totala ordersumman på USD 218 miljoner, ca 2,3 miljarder kronor.  Kund är Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA). Kontraktet inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2002.

Uppdraget gäller en förlängning av Metrorails blå linje med 5 km från den befintliga stationen Addison Road till Largo Town Center i Prince George's County Maryland öster om Washington.

Den dubbelspåriga banan byggs dels i tunnel av s k cut- and-cover typ med två tunnelrör, dels nedsänkt utan övertäckning både genom skogsterräng och bebyggda områden. Uppdraget innefattar även spårläggning, en drift- och kontrollbyggnad, ventilationssystem och övriga installationer. Därutöver ingår energi-, tele- och datanät samt ett automatiskt trafikövervakningssystem. På en sträcka av ca 600 m löper banan ovanför marknivån. 

Förberedande arbeten har inletts och den nya bandelen öppnas för trafik under 2005. Kontraktet föreskriver att banan ska kunna tas i drift 1075 dagar efter att igångsättningstillstånd givits.

Arbetena genomförs i konsortium med The Lane Construction Co (40 procent) och Granite Construction Co (30 procent).

Slattery Skanska har haft ett flertal uppdrag för WMATA sedan 1972, däribland L'Enfant Plaza tunnelbanestation och Potomac River Bridge. Tunnelbanestationen Friendship Heights i Washington D.C. var ett av Skanskas första uppdrag på den amerikanska marknaden på 1970-talet.  

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Stephanie Infranco, informationschef, Slattery Skanska,
Tel +1 718 767 26 00
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
Tel +46 8 753 87 47
Mer info på www.largotowncenter.com