Sök

Skanska ställer ut optioner i intressebolag

1997-09-01 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska AB har idag ställt ut köpoptioner avseende aktier i Fastighetsaktiebolaget Norrporten, Piren AB samt Pan-dox Hotellfastigheter AB till ledande befattningshavare i respektive bolag.

PRESSINFORMATION 1997-09-01                                  62/97

SKANSKA STÄLLER UT OPTIONER I INTRESSEBOLAG

Skanska AB har idag ställt ut köpoptioner avseende aktier i Fastighetsaktiebolaget Norrporten, Piren AB samt Pan-dox Hotellfastigheter AB till ledande befattningshavare i respektive bolag.

Optionerna har en löptid om fem år och ger innehavarna rätt att senast den 2 september 2002 köpa aktierna.


Bolag Lösenpris (kr) Optionspris (kr) Totalt antal optioner Högsta tilldelning (VD) Antal personer Skanskas kapital- och röstandel efter optionslösen
Norrporten 145 10 36.000 12.000 8 24,6 %
Piren 75 5 80.000 25.000 7 48,6 %
Pandox 75 7 72.000 20.000 6 *) 9,3 %

*) Inklusive arbetande vice styrelseordförande

- Som huvudägare i bolagen vill vi medverka till en positiv utveckling för dessa och optionerna utgör ett incitament till fortsatt bra presta-tioner, säger Mats Mared, vVD och ansvarig för affärsområde Fastigheter i Skanska AB.

Optionsvillkoren har på uppdrag av Skanska framräknats av Alfred Berg Fondkommission.

 

Danderyd den 1 september 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information