Sök

Ökat fokus på kärnverksamheten i Skanska Sverige

2004-01-28 09:03 CET
Pressmeddelande

Affärsenheten Skanska Sverige ska inriktas tydligare mot kärnverksamheten - infrastruktur- och husbyggnad samt utveckling och byggande av bostäder.

Pressrelease

 


2004-01-28

Ökat fokus på kärnverksamheten i Skanska Sverige

Affärsenheten Skanska Sverige ska inriktas tydligare mot kärnverksamheten - infrastruktur- och husbyggnad samt utveckling och byggande av bostäder.

Detta innebär att ett antal av de specialföretag som idag finns inom Skanska Sverige kommer att avyttras. Denna avyttringsprocess väntas vara genomförd vid utgången av 2005.

De enheter som omfattas är Skanska Installation, Myresjöhus, Temporent, Flexator, Skanska Glasbyggarna samt markverksamheten inom Skanska Prefab. Totalt omsatte dessa verksamheter ca 3,4 miljarder kronor, varav 2,8 miljarder externt, under 2003. Sysselsatt kapital i de berörda bolagen uppgår till ca 1,2 miljarder kronor och verksamheterna har omkring 2 100 anställda.

- Vårt fokus ligger på att utveckla Skanskas kärnverksamhet och där ingår inte de här verksamheterna. Vår målsättning är att finna lösningar utanför Skanska för de här företagen där de kan få en långsiktigt bättre utveckling, säger Johan Karlström, vice VD,
Skanska AB.

Affärsenheten Skanska Sverige omsatte år 2002 totalt 25,5 miljarder kronor och hade 13 400 anställda.


För ytterligare information, kontakta:

Johan Karlström, vice VD, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 eller
070-543 88 38

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se