Sök

Skanska förstärker koncernledningen

2004-09-14 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska intensifierar sitt fokus på förbättrad lönsamhet och tillväxt i kärnverksamheten. Som ett led i detta förstärks koncernledningen och flera ledande befattningshavare ges nya uppgifter i koncernen. Petter Eiken, idag VD för Skanska Norge, blir vVD och ny medlem av Skanskas koncernledning och kommer att överta ansvaret för byggverksamheterna i Norden från Johan Karlström.
Johan Karlström, idag vVD och ansvarig för de nordiska affärsenheterna, kommer inom koncernledningen att få ansvaret för de amerikanska verksamheterna inom Skanska USA Building och Skanska USA Civil. Dessa rapporterar idag till Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham. Johan Karlström kommer även fortsättningsvis att i koncernledningen ansvara för byggverksamheten i Tjeckien och Ryssland.

 Pressrelease


2004-09-14


Skanska förstärker koncernledningen

Skanska intensifierar sitt fokus på förbättrad lönsamhet och tillväxt i kärnverksamheten. Som ett led i detta förstärks koncernledningen och flera ledande befattningshavare ges nya uppgifter i koncernen.

Petter Eiken, idag VD för Skanska Norge, blir vVD och ny medlem av Skanskas koncernledning och kommer att överta ansvaret för byggverksamheterna i Norden från Johan Karlström.

Johan Karlström, idag vVD och ansvarig för de nordiska affärsenheterna, kommer inom koncernledningen att få ansvaret för de amerikanska verksamheterna inom Skanska USA Building och Skanska USA Civil. Dessa rapporterar idag till Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham. Johan Karlström kommer även fortsättningsvis att i koncernledningen ansvara för byggverksamheten i Tjeckien och Ryssland.

- En viktig del i Skanskas ledarutveckling är att ge våra högsta chefer möjlighet att få erfarenhet av olika delar av koncernen, säger Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham. Johan Karlström har varit mycket framgångsrik i att förbättra lönsamheten i våra nordiska verksamheter och han är väl rustad att ta ansvaret för utvecklingen i USA. 

- Petter Eiken kommer att tillföra koncernledningen värdefull kompetens och erfarenhet. Han har lyckats vända den norska verksamheten till lönsamhet och är rätt person för att fortsätta utveckla de nordiska verksamheterna, säger Stuart Graham.

Ny VD för Skanska Norge blir Geir M Aarstad, som har arbetat inom det norska bolaget sedan 1991. Han kommer närmast från tjänsten som regionchef.

I Finland kommer Juha Hetemäki att överta ledningen för Skanska Oy när nuvarande VD Mauri Niemi går i pension vid årsskiftet. Juha Hetemäki har arbetat inom det finska bolaget i 10 år, senast som chef för husbyggnadsverksamheten.

Alla ovannämnda förändringar träder i kraft den 1 januari 2005. 

Skanskas koncernledning kommer efter förändringarna att vara sammansatt av sju personer: Stuart Graham, VD och koncernchef, Hans Biörck, vVD och ekonomi- och finansdirektör; vVD Thomas Alm, med ansvar för Skanska UK, Skanska Latin America, Skanska BOT och Skanska International; Johan Bergman, med ansvar för Polen samt projektutveckling av kommersiella lokaler och projektutveckling av bostäder; Petter Eiken med ansvar för de nordiska byggverksamheterna; Johan Karlström, med ansvar för byggverksamheterna i USA, Tjeckien och Ryssland; samt Tor Krusell, personaldirektör.

Bilder och ytterligare information finns på www.skanska.com/setchange.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38