Sök

Skanska bygger ringleden R1 i Prag för ca 1,3 miljarder kronor

2006-02-17 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga en sektion av den nya ringleden R1 i Prag. Kontraktssumman uppgår till totalt ca 1.840 miljoner kronor (CZK 5,9 miljarder) varav Skanskas andel är 70 procent, motsvarande ca 1.290 miljoner kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2006.

   Pressrelease


2006-02-17


Skanska bygger ringleden R1 i Prag för ca 1,3 miljarder kronor


Skanska har fått uppdraget att bygga en sektion av den nya ringleden R1 i Prag. Kontraktssumman uppgår till totalt ca 1.840 miljoner kronor (CZK 5,9 miljarder) varav Skanskas andel är 70 procent, motsvarande ca 1.290 miljoner kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2006.

Kund är den statliga vägmyndigheten. Projektet finansieras dels med statliga medel, dels genom medel från den Europeiska Investeringsbanken, EIB.

Uppdraget gäller 8,3 km fyrfilig motorväg på ringleden mellan Vestec och Lahovice, söder om den tjeckiska huvudstaden. I projektet ingår en 236 m lång bro över Moldau och en ca två km lång tunnel med två tunnelrör.

Den nya motorvägen går delvis genom bostadsförorter. För att minska bullerstörningarna dras vägen fram i ett nedsänkt läge och på vissa avsnitt byggs bullerskydd. På naturnära sträckor byggs tre övergångar för villebråd. Dessutom omfattar projektet ett antal trafikplatser, tillfartsvägar och en järnvägsbro.

Arbetet inleds under våren 2006 och ska vara avslutat under 2009.

Uppdraget genomförs i ett konsortium som leds av Skanska som har 70 procent. Återstående 30 procent har Alpine Mayreder Bau GmbH.

Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag, omsatte 2005 cirka 10 miljarder kronor. Bolaget har ca 7.000 medarbetare. Bland bolagets större pågående projekt återfinns utbyggnad av tunnelbana och järnvägar i Prag samt ett nytt huvudkontor för den tjeckiska banken CSOB. 

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Ondrej Such, presschef, Skanska Czech Republic,
tel +420 267 095 444
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99