Sök

Skanska säljer byggverksamheten i Lettland

2003-08-15 09:04 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt byggverksamheten i Lettland. Försäljningen av Skanska Konstrukcija SIA är ett led i Skanskas fokuserade satsning på utvalda hemmamarknader.
Försäljningen påverkar Skanskas resultat positivt. Köpare är det litauiska byggföretaget Panevezio Keliai AB. Verksamheten kommer att drivas under det nya namnet Constructus SIA.

   Press Release

 


2003-08-15

 


Skanska säljer byggverksamheten i Lettland

Skanska har sålt byggverksamheten i Lettland. Försäljningen av Skanska Konstrukcija SIA är ett led i Skanskas fokuserade satsning på utvalda hemmamarknader. 

Försäljningen påverkar Skanskas resultat positivt. Köpare är det litauiska byggföretaget Panevezio Keliai AB. Verksamheten kommer att drivas under det nya namnet Constructus SIA. 

Skanskas byggverksamhet i Litauen såldes till Panevezio Keliai AB i juli i år och under våren har byggverksamheten i Ungern avvecklats.

Dessa åtgärder är en följd av den strategiska genomgång som genomfördes förra hösten och tillkännagavs i januari i år och som innebär att Skanska fokuserar på utvalda hemmamarknader där Skanska kan nå en ledande position.

Skanska Konstrukcija SIA omsatte 2002 EUR 2,3 miljoner. Bolaget, som har rapporterat till affärsenheten Skanska Oy, har 29 anställda.

_____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Cristina Rinnetie-Uski, informationschef, Skanska Oy,
tel +358 9 6152 2300
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38