Sök

Skanskas vice VD blir ny VD för WS Atkins

2003-06-26 08:55 CET
Pressmeddelande

Keith Clarke, vice VD Skanska AB, har utsetts till VD för WS Atkins och lämnar därmed Skanska den 31 augusti, 2003.
Hans ansvarsområden inom Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, övertas från och med den 1 augusti av vVD Thomas Alm som kommer att ansvara för Skanska UK, vVD Johan Bergman som övertar ansvaret för Skanska Poland, och vVD Johan Karlström som ska ansvara för Skanska CZ i Tjeckien.
Detta medför inte några förändringar i ledningen i de lokala affärsenheterna: David Fison kvarstår som VD för Skanska UK, Jan-Gunnar Glave som VD för Skanska Poland och Zdenek Burda som VD för Skanska CZ.

   Press Release


2003-06-26

 


Skanskas vice VD blir ny VD för WS Atkins

Keith Clarke, vice VD Skanska AB, har utsetts till VD för WS Atkins och lämnar därmed Skanska den 31 augusti, 2003. 

Hans ansvarsområden inom Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, övertas från och med den 1 augusti av vVD Thomas Alm som kommer att ansvara för Skanska UK, vVD Johan Bergman som övertar ansvaret för Skanska Poland, och vVD Johan Karlström som ska ansvara för Skanska CZ i Tjeckien.

Detta medför inte några förändringar i ledningen i de lokala affärsenheterna: David Fison kvarstår som VD för Skanska UK,
Jan-Gunnar Glave som VD för Skanska Poland och Zdenek Burda som VD för Skanska CZ.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Stuart Graham, VD och Koncernchef, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Lars Johansson, tf informationschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 74