Sök

Fastighetsbolaget Drott

1998-03-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse kommer som tidigare meddelats att vid ordinarie bolagsstämma föreslå överföring av en nybildad fastighetskoncern till Skanskas aktieägare genom utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag (under namnändring till Drott AB).

PRESSINFORMATION 1998-03-18                             19/98

FASTIGHETSBOLAGET DROTT

Skanskas styrelse kommer som tidigare meddelats att vid ordinarie bolagsstämma föreslå överföring av en nybildad fastighetskoncern till Skanskas aktieägare genom utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag (under namnändring till Drott AB).

Enligt nu erhållet förhandsbesked från Skatterättsnämnden kommer den föreslagna utdelningen inte att bli föremål för vare sig utdelnings- eller uttagsbeskattning.

Skanskas styrelse har idag beslutat att rekommendera att aktierna i Drott skall vara av endast ett aktieslag. Mot detta beslut har Christer Gardell, Sven Hagströmer och Bo Rydin reserverat sig.

En ny styrelse i Drott kommer att väljas vid bolagets bolagsstämma den 23 mars 1998 och bolagsledning kommer att utses i samband med detta.

Ytterligare information och beslutsunderlag rörande förslaget till utdelning av Drott kommer att lämnas i sedvanlig ordning för beslut vid ordinarie bolagsstämma i Skanska den 29 april 1998. Under förutsättning av att stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas noteringsprospekt komma att publiceras under första hälften av maj 1998.

 

Danderyd den 18 mars 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Claes Björk, VD och Koncernchef, tel 08-753 8800.