Sök

Dom i kammarrätten väntas ge Skanska positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor

2003-03-28 09:28 CET
Pressmeddelande

En dom i Kammarrätten i Stockholm ger Skanska rätt i ett skattemål och godkänner de skatteavdrag som Skanska yrkat på. Därmed undanröjs Länsrättens tidigare dom från april 2001, som gick på Skattemyndighetens linje och underkände avdragen.

Press Release

 


2003-03-28

 

Dom i kammarrätten väntas ge Skanska positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor

En dom i Kammarrätten i Stockholm ger Skanska rätt i ett skattemål och godkänner de skatteavdrag som Skanska yrkat på. Därmed undanröjs Länsrättens tidigare dom från april 2001, som gick på Skattemyndighetens linje och underkände avdragen.

Ärendet gäller inkomsttaxeringen för år 1990, 1991 och 1993 och de avdrag som Skanska yrkat på för värdeminskning m m i kommanditbolaget Polaris Aircraft Leasing, som Skanska är kommanditdelägare i.

Enligt Skanskas preliminära bedömning väntas utslaget i Kammarrätten, givet att domen vinner laga kraft, ge en positiv resultateffekt om cirka 400 miljoner kronor för år 2003. Kassaflödeseffekten beräknas preliminärt till cirka 750 miljoner kronor.

Domen vinner laga kraft under andra kvartalet 2003, förutsatt att den inte överklagas.

________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38