Sök

Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure Development

2011-02-15 08:30 CET
Pressmeddelande

Steve Sams blir ny VD för Skanska Infrastructure Development (Skanska ID), den affärsenhet i Skanska som investerar i och utvecklar infrastrukturprojekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Steve Sams efterträder nuvarande VD Anders Årling den 1 april. Steve Sams har arbetat som vVD för Skanska ID sedan 2006, varav senaste året som Europachef. Dessförinnan har han omfattande erfarenhet från andra ledande positioner inom OPS-sektorn. Han kommer att dela sin tid mellan Skanska ID:s kontor runt om i världen.

– Vår strategiska inriktning på OPS/PPP, offentlig-privat samverkan, ligger fast. Vi ser goda möjligheter för framtida expansion inom OPS och vi ser ett ökande intresse på flera marknader. Steve har rätt erfarenhet och bakgrund för att kunna utveckla den här verksamheten vidare, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Anders Årling har efter 13 år på Skanska bestämt sig för att söka nya utmaningar utanför koncernen. Han har arbetat i flera olika ledande befattningar, bland annat som VD för Skanska Financial Services under sex år och de senaste tre åren som VD för Skanska Infrastructure Development.

– Anders har haft en viktig roll i att utveckla Skanskas finansverksamhet till en modern servicefunktion som ger starkt stöd till affärerna. Under hans tid har också OPS-verksamheten utvecklats mycket väl vilket har inneburit betydande värdeskapande för Skanska. Vi önskar honom all lycka med de nya utmaningar han nu tar sig an, säger Johan Karlström.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.