Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2004-03-30 19:40 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:
# Utdelningen för 2003 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 3,00 kronor (föregående år 2,00 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 2 april 2004.
# Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

 Pressrelease

2004-03-30

Rapport från Skanskas bolagsstämma

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

· Utdelningen för 2003 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 3,00 kronor (föregående år 2,00 kronor). Avstämningsdag för utdelningen är den 2 april 2004.

· Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Sverker Martin-Löf, Roger Flanagan, Ulrika Francke, Jane F. Garvey, Stuart Graham, Sören Gyll, Finn Johnsson, Arne Mårtensson och Anders Nyrén.

· Stämman beslutade vidare att ge styrelsens ordförande mandat att sammankalla en nomineringskommitté för tiden in till att nästa ordinarie bolagsstämma hållits, eller vid behov, till dess att en ny nomineringskommitté utsetts. Kommittén ska utgöras av styrelseordföranden och en representant från vardera av de fem största aktieägarna i bolaget. Representanterna får inte samtidigt ingå i Skanskas styrelse. Kommittén skall inom sig utse en ordförande. Nomineringskommitténs sammansättning tillkännages i samband med Skanskas delårsrapport för det tredje kvartalet 2004. 

__________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38