Sök

Samgåendet mellan Elitfönster AB och Myresjöfönster AB

1996-01-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Efter genomförda förhandlingar har avtal idag träffats om samgående mellan Elitfönster AB, Myresjöfönster AB och Combiglas AB. Avtalet gäller med förbehåll för konkurrensverkets prövning.

SAMGÅENDET MELLAN ELITFÖNSTER AB OCH MYRESJÖFÖNSTER AB

PRESSINFORMATION 1996-01-03

Efter genomförda förhandlingar har avtal idag träffats om samgående mellan Elitfönster AB, Myresjöfönster AB och Combiglas AB. Avtalet gäller med förbehåll för konkurrensverkets prövning.

Den nya fönsterkoncernen kommer att ägas till lika delar av AB Industrivärdens dotterbolag Inductus AB och av Skanskas dotterbolag Myresjö AB. Den nya koncernen blir Sveriges största fönstertillverkare med cirka 700 anställda och en årsomsättning på drygt 600 miljoner kronor. VD och koncernchef blir Elitfönsters nuvarande verkställande direktör Roland Abrahamsson och styrelseordförande blir Myresjös koncernchef Ants Suurkuusk.

I övrigt hänvisas till den pressinformation som lämnades 95-11-29.

Stockholm den 3 januari 1996

INDUCTUS AB		MYRESJÖ AB

För ytterligare information hänvisas till Roland Abrahamsson telefon
0474-280 00 eller Ants Suurkuusk telefon 070-586 21 96 efter kl 16.30