Sök

Skanska belastar resultatet i det fjärde kvartalet 2011 med 520 miljoner kronor för byggverksamheterna i Finland och Norge

2012-01-20 08:30 CET
Pressmeddelande

I de finska och norska byggverksamheterna pågår ett omfattande arbete med att förbättra lönsamheten. Båda enheterna har under kvartalet genomfört djupare analyser av verksamheten och projektportföljen.

Analysen av Skanska Finlands verksamhet och projektportfölj har genomförts av enhetens nya ledning och medför att resultatet för kvartalet belastas med 350 miljoner kronor. Projektnedskrivningar och reserveringar uppgår till 320 miljoner kronor och är till största del hänförliga till kommersiella byggprojekt i södra Finland och i Estland. Nedskrivningar av mark och tillgångar har gjorts med 30 miljoner kronor, vilka till största del är hänförliga till den estniska verksamheten.

Det pågående arbetet och omstruktureringen av byggverksamheten i Norge har medfört projektnedskrivningar och reserveringar som uppgår till 170 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Övrig information avseende fjärde kvartalet 2011 presenteras i bokslutskommunikén den 8 februari 2012.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851