Sök

Skanska bygger ut järnväg i Argentina för cirka 300 miljoner kronor

2012-01-03 08:48 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga ut järnvägen mellan Neuquén och Port of Bahía Blanca, i regionen Buenos Aires, Argentina. Uppdraget utförs i ett joint venture med de lokala företagen Chediack and Milicic. Totalt uppgår kontraktet till ARS 570 M, cirka SEK 917 M. Skanskas andel är 33,4 procent, vilket motsvarar ARS190 M, cirka SEK 300 M. Ordern inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2011. Kunden är Potasio Río Colorado S.A., ett dotterbolag till Vale, ett brasilianskt gruvföretag med verksamhet i 38 länder. 

Utbyggnaden av järnvägen blir 83 kilometer lång och inkluderar bland annat 29 broar. Skanska ansvarar för anläggningsarbetet, vilket omfattar bland annat järnvägsvallar, dränering och beläggningsarbete. Projektet påbörjas i februari 2012 och slutföras under första kvartalet 2014. Omkring 600 personer kommer att arbeta på projektet när det är som mest intensivt.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 10 000 medarbetare hade 2010 intäkter på cirka 5,7 miljarder kronor.