Sök

Flaggningsmeddelande - Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

2000-10-27 10:40 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag sålt samtliga sina 7.560.100 B-aktier i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Skanskas aktieinnehav före försäljningen uppgick till 8.810.100 aktier, varav 1.250.000 aktier i serie A, vilket motsvarade en kapitalandel om 26,5 procent och en rösteandel om 45,1 procent.
Efter försäljningen kommer Skanskas ägarandel tillfälligt att uppgå till 3,8 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna.

Press Release

 

2000-10-27   FlaggningsmeddelandeSkanska säljer sitt aktieinnehav i JM   Skanska har idag sålt samtliga sina 7.560.100 B-aktier i JM AB (JM) till ett stort antal svenska och utländska institutioner. Skanskas aktieinnehav före försäljningen uppgick till 8.810.100 aktier, varav 1.250.000 aktier i serie A, vilket motsvarade en kapitalandel om 26,5 procent och en rösteandel om 45,1 procent. Efter försäljningen kommer Skanskas ägarandel tillfälligt att uppgå till 3,8 procent av kapitalet och 28,1 procent av rösterna. Skanska har även lånat och sålt B-aktier (1 röst per aktie) motsvarande innehavet av A-aktier (10 röster per aktie). Skanska avser att begära konvertering av A-aktier till B-aktier. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, Chef Investor Relations, Skanska AB, 08-753 88 86