Sök

Skanska moderniserar motorvägen M25 i Storbritannien, för cirka 316 miljoner kronor

2015-01-12 15:45 CET
Pressmeddelande

Skanska UK har i joint venture med Balfour Beatty skrivit ett kontrakt om ombyggnad och modernisering av en knutpunkt vid motorvägen M25 runt London. Kund är Storbritanniens Trafikverk. Kontraktet är totalt värt GBP 56 M, cirka 631 miljoner kronor, av vilket Skanskas andel är GBP 28 M, cirka 316 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska UK för det fjärde kvartalet 2014.

Skanska M25

Skanska och Balfour Beattys 50/50-joint venture är byggpartner åt Connect Plus, det företag som ansvarar för att leda uppgraderingen av M25, och har redan levererat "smarta" uppgraderingar till ett värde av GBP 1,3 miljarder, cirka 15 miljarder kronor, till M25 sedan 2009. Det aktuella arbetet med knutpunkt 30 kommer att innebära förbättringar av motorvägen som en del av ett projekt för att minska trängseln och stödja regeringens nationella infrastrukturplan.

Arbetena påbörjas i januari 2015 och planeras vara avslutade till 2017.
 
Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 13 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.