Sök

Skanska planerar att väsentligt öka investeringarna i utvecklingsverksamheterna och marginalerna i byggrörelsen

2007-10-04 08:32 CET
Pressmeddelande

De tre senaste åren har Skanskas verksamheter fokuserat på sina ”Outperform”-mål, såväl finansiella som kvalitativa. Rörelsemarginalen i byggverksamheten har ökat från 1,4 procent 2004 till 3,0 procent första halvåret 2007. Samtidigt har resultatet i Bostadsutveckling ökat med 60 procent, Kommersiell Utveckling har fortsatt att nå sina ”Outperform”-mål och värdet av projektportföljen inom Infrastrukturutveckling har växt väsentligt.