Sök

Skanska tar plats på Dow Jones Index över företag för uthållig utveckling

2000-09-07 11:25 CET
Pressmeddelande

Skanska räknas till de globalt ledande företag som står för uthållig utveckling. För andra året i följd tar Skanska plats på Dow Jones Sustainability Group Index över företag som kan förena hög uthållig lönsamhet med långsiktigt uthållig utveckling.
Vid bedömningen lägger Dow Jones stor vikt vid företagens ledning. Indexet omfattar företag där ledningen lyckas integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i bolagets strategi.

Press Release

 

2000-09-07   Skanska tar plats på Dow Jones Index över företag för uthållig utveckling   Skanska räknas till de globalt ledande företag som står för uthållig utveckling. För andra året i följd tar Skanska plats på Dow Jones Sustainability Group Index över företag som kan förena hög uthållig lönsamhet med långsiktigt uthållig utveckling. Vid bedömningen lägger Dow Jones stor vikt vid företagens ledning. Indexet omfattar företag där ledningen lyckas integrera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i bolagets strategi. Uthållighetsdrivna bolag bedöms kunna nå sina mål genom att agera proaktivt, kostnadseffektivt och på ett ansvarsfullt sätt. De utvalda företagen på Dow Jones Sustainability Group Index är därför föregångare med goda förutsättningar att bli morgondagens vinnare. Skanska och franska GTM är enda byggtjänstföretag bland de ca 200 globala företag som listan upptar. - Det är mycket hedrande att vi i den hårdnande konkurrensen fortsätter att tillhöra denna utvalda skara av globala företag. Alla medarbetare i koncernen kan känna sig stolta över detta. Det är också en bekräftelse på att vår fokusering på värden som etik, miljö, kompetens och engagemang är riktig och framgångsrik, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det är ett stort ansvar vi tar på oss för den framtida utvecklingen. Där är våra miljöledningssystem mycket viktiga verktyg. Dow Jones Sustainability Group Index bygger på en noggrann analys av 2.000 bolag världen över. Skanska återfinns nu i samma internationella familj som bl a ABB, BMW, Canon, Volvo, Home Depot, Nike, Nokia, Siemens, Honeywell och Deutsche Telecom. Totalt upptar indexet drygt 200 företag som har granskats på fem områden som Dow Jones anser vara avgörande för företagens förmåga att uppnå en varaktig utveckling: Teknik: Produkter och tjänster ska baseras på innovativa tekniska lösningar. Ledning: Här krävs högsta standard när det gäller organisation, företagskultur och kontakt med marknaden. Ägare: Bolagets bedöms utifrån sin förmåga att leverera en sund finansiell avkastning, långsiktig tillväxt och ökad produktivitet. Industri: Branschledande företag ska driva hela sin bransch framåt mot en uthållig utveckling. Samhälle: Uthållighetsdrivna företag ska medverka till varaktig välfärd genom att agera i enlighet med samhällets förändrade behov. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, informationschef Skanska AB, 08-753 87 47 Mer information om Dow Jones Sustainability Group Index: www.sustainability-index.com