Sök

Skanska fortsätter ta stororder i USA

1997-01-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har tagit sin tredje stororder på kort tid. Den senaste ordern är på 115 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 840 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1997-01-29                             07/97

SKANSKA FORTSÄTTER TA STORORDER I USASkanska USA har tagit sin tredje stororder på kort tid. Den senaste ordern är på 115 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 840 miljoner kronor.

Dotterbolaget Beers ska bygga en federal bankbyggnad i Atlanta. I det 80.000 kvm stora huset kommer Federal Reserve bland annat att ha ett automatiserat sedeltryckeri med avancerat säkerhets-system, kassavalv och kontor.

Förberedelserna har inletts, men byggarbetena påbörjas först i mitten på 1998 och avslutas år 2000.

Skanskas totala orderstock i USA uppgår därmed till 3,1 miljarder dollar, närmare 23 miljarder kronor.


Danderyd den 29 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information