Sök

Skanska skriver kontrakt om flerfamiljshöghus i Bellevue, USA, för cirka 350 miljoner kronor

2013-10-09 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga ett elva-våningars flerfamiljshus i centrala Bellevue, Washington, USA. Hela kontraktssumman, USD 54 M, cirka 350 miljoner, inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2013.

Kunden är Alley111 Owner LLC, ett joint venture där Skanska USA Commercial Development är en av parterna. Alley111 kommer att bli en bostadsfastighet om ungefär 28 000 kvadratmeter, och byggnaden siktar mot LEED-certifiering på silver-nivå.

Arbetet inleds under oktober 2013 och beräknas stå klart under det tredje kvartalet 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.