Sök

Skanska fullföljer avtal med Ericsson

2000-02-25 13:56 CET
Pressmeddelande

Skanska förvärvar Ericsson Real Estate & Services (REM) enligt tidigare aviserad avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår till 180 miljoner kronor. Bolaget förvärvas per den 1 april. Samtidigt tecknas ett 3-årigt serviceavtal mellan Skanska och Ericsson. Uppdraget är värt drygt 5 miljarder kronor, vilket gör det till Sveriges största kontrakt inom facilities management. Skanska skapar nu ett nytt affärsområde - Skanska Services. Därmed intensifieras satsningen på facilities management och ett breddat serviceutbud till kunderna.

PRESSINFORMATION 2000-02-25                   16/00

  Skanska fullföljer avtal med Ericsson

 • förvärvar Ericsson Real Estate & Services
 • sluter serviceavtal värt drygt 5 miljarder kronor.
 • det nya affärsområdet Skanska Services skapas
 • Skanska förvärvar Ericsson Real Estate & Services (REM) enligt tidigare aviserad avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår till 180 miljoner kronor. Bolaget förvärvas per den 1 april.

  Samtidigt tecknas ett 3-årigt serviceavtal mellan Skanska och Ericsson. Uppdraget är värt drygt 5 miljarder kronor, vilket gör det till Sveriges största kontrakt inom facilities management.

  Skanska skapar nu ett nytt affärsområde - Skanska Services. Därmed intensifieras satsningen på facilities management och ett breddat serviceutbud till kunderna. Förvärvet av rörelsen i Ericsson Real Estate & Services är ett första steg i den offensiva satsningen på servicemarknaden. Den tillgängliga delen av denna marknad i Sverige beräknas omfatta ett värde på ca 10 miljarder kronor per år. De kommande åren väntas en tillväxt inom denna sektor på 5-10 procent per år.

  REM omsätter ca 1.700 miljoner kronor och har ca 600 anställda som övertas av Skanska.

  I det serviceavtal som Skanska tecknat med Ericsson ingår service av arbetsplatser och lokaler i Sverige samt att ansvara för hanteringen av säkerhetssystem och fysiska IT-nät. Därutöver ingår service till Ericsson-medarbetarna, exempelvis restauranger. Uppdraget omfattar även projektledning samt underhålls- och ombyggnadsarbeten.

  - Den nya enheten som är välskött och lönsam blir kärnan i en offensiv satsning för en fortsatt expansion inom sektorn servicetjänster för företag och industri. Att bredda serviceutbudet ligger i linje med Skanskas strategi. Allt fler företag vill koncentrera sig helt på sin kärnverksamhet. Vi kan underlätta detta genom att ta hand om kundernas behov av service och stödfunktioner. Vi kan därmed erbjuda våra tjänster och vår långa erfarenhet i hela processen från idé och planering av lokaler och anläggningar till service i nyttjandefasen, säger Mats Jönsson, chef för det nya affärsområdet Skanska Services.

  - Det blir spännande att få möjlighet att utveckla både vår och Skanskas verksamhet inom FM-området. Genom förvärvet blir Skanska en av de ledande i landet inom denna växande marknad. Vi vill erbjuda produktiva arbetsplatser genom att kombinera servicetjänster, kommunikation och säkerhetssystem med traditionell fastighetsservice, säger Per Palmberg, VD för REM.

   

  Stockholm 2000-02-25

  SKANSKA AB

  Koncernstab Kommunikation

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  För ytterligare information kontakta:

  Mats Jönsson, chef för affärsområde Skanska Services, tel 08 753 88 62

  Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska, tel 08 753 88 86