Sök

Skanska renoverar anrika Manhattan Bridge för en miljard kronor

2004-10-20 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att renovera Manhattan Bridge i New York City. Kontraktssumman uppgår till USD 148 miljoner, drygt en miljard kronor. Kontraktet tecknas inom kort och ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är New York City Department of Transportation.

   Pressrelease


2004-10-20

Skanska renoverar anrika Manhattan Bridge för en miljard kronor

Skanska har fått uppdraget att renovera Manhattan Bridge i New York City. Kontraktssumman uppgår till USD 148 miljoner, drygt en miljard kronor. Kontraktet tecknas inom kort och ordersumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är New York City Department of Transportation.

Uppdraget avser en omfattade renovering och förstärkning av brokonstruktionen. I projektet ingår både stål- och betongarbete. Huvuddelen av uppdraget gäller byte av tvärbalkar, stödpelare och brobanor på såväl hängbron som på tillfartsbroarna på Manhattan och i Brooklyn. Därutöver ingår omfattande beläggnings- och målningsarbete samt installationer av signalsystem och brandbekämpningsutrustning.

De inre brobanorna ska bytas ut och för att möjliggöra detta arbete kommer dessa delar av bron att hållas stängda för fordonstrafik under högst ett år. I uppdraget ingår också att byta vissa hängkablar och broskarvar på de nedre brobanorna.

Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Koch Skanska. Arbetet inleds i början av nästa år och planeras vara avslutat inom 40 månader.

Koch Skanska har sedan 2001 arbetat med renoveringar av brons norra spann för New York City Department of Transportations räkning. Detta kontrakt, värt USD 189 miljoner, ca 1,4 miljarder kronor, avslutades i augusti 2004. 

Manhattan Bridge är en hängbro som sedan den stod klar 1909 förbinder södra Manhattan med Brooklyn. Bron är totalt 2 km lång med sju filer i två plan för biltrafik och fyra spår för tunnelbanetåg. Ca 150.000 fordon och 220.000 kollektivresenärer trafikerar dagligen bron.
_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 39