Sök

Skanska bygger vattenreningsanläggning i Georgia, USA – kontraktssumman uppgår till USD 52,5 miljoner, ca 380 miljoner kronor

2005-10-06 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ett nyckelfärdigt vattenreningsverk i Douglas County, i Atlanta-området, Georgia. Kontraktssumman uppgår till USD 52,5 miljoner, ca 380 miljoner kronor, och har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den lokala vattenmyndigheten i Douglasville-Douglas County.

Pressrelease


2005-10-06

 

Skanska bygger vattenreningsanläggning i Georgia, USA - kontraktssumman uppgår till USD 52,5 miljoner, ca 380 miljoner kronor


Skanska har fått uppdraget att bygga ett nyckelfärdigt vattenreningsverk i Douglas County, i Atlanta-området, Georgia. Kontraktssumman uppgår till USD 52,5 miljoner, ca 380 miljoner kronor, och har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är den lokala vattenmyndigheten i Douglasville-Douglas County. 

Uppdraget gäller ett nytt avloppsreningsverk med en dygnskapacitet på ca 23.000 kbm. I Skanskas uppdrag ingår att utföra alla bygg- och installationsarbeten. Projektet ska levereras nyckelfärdigt vilket innebär att Skanska även svarar för intrimning och igångsättning av hela anläggningen. I projektet ingår dels anläggningsarbeten, t ex tunga betongkonstruktioner som dammar och tankar, dels installationer av såväl rörledningar som kontroll- och styrutrustning. 

Projektet omfattar bl a schaktning av 535.000 kbm jordmassor, 107.000 kbm bergsprängning, installation av ca 15 km rörledningar och gjutning av 19.000 kbm betong med ca 2.300 ton stålarmering.

Arbetet inleds i oktober och ska slutföras på ca två och ett halvt år.

Det nya reningsverket ska ersätta en befintlig anläggning och innebär en kapacitetshöjning som krävs för att möta det ökade behovet. Befolkningen i Douglasville-Douglas-området ökar med 6 procent årligen.

Bygget genomförs av Skanska USA Civil-enheten Atlantic Skanska som under senaste året fått fyra vattenuppdrag i Atlanta-området med ett sammanlagt värde av ca USD 155 miljoner.

Atlantic Skanska är baserat i Atlanta, Georgia, och har verksamhet inom anläggningsbyggande i sydöstra USA.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar och anläggningar för energi, kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.200 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel +46 8-753 88 99

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.