Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2010-04-13 19:17 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2009 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,25 kronor per aktie, varav ordinarie utdelning 5,25 kronor samt en extrautdelning om 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 april 2010. Föregående år var utdelningen 5,25 kronor.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Stuart E. Graham, Finn Johnsson, Johan Karlström, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Josephine Rydberg-Dumont och Charlotte Strömberg. Bengt Kjell hade avböjt omval.