Sök

En säker arbetsmiljö är hela branschens ansvar - Skanska Safety Week fyller 10 år

2014-05-05 08:45 CET
Pressmeddelande

För tionde året i rad genomförs nu Skanska Global Safety Week – Skanskas globala vecka med fokus på en säker arbetsmiljö. I år inbjuds även branschkollegor att delta i aktiviteterna som har temat ”Samarbete för allas säkerhet”.

Skanska Safety Week. Photo: Henrik Montgomery

– I våra projekt samarbetar vi med kunder, partners och leverantörer, ibland är vi flera byggbolag på samma arbetsplats. För att kunna nå målet om en säker arbetsplats krävs att alla samarbetar, inte konkurrerar. Vi är inte nöjda förrän alla kan vara säkra på arbetet, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska. 

Skanska Safety Week är världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. I år blir veckan ännu större genom att även konkurrenterna på flertalet av Skanskas hemmamarknader medverkar. Några exempel på branschinitiativ: 

- I USA genomförs Safety Week gemensamt med 31 större bolag.
- I Finland genomförs veckan tillsammans med den finska byggindustrins organisation.
- I Tjeckien och Slovakien genomförs möten med 40 underleverantörer för att förbättra säkerheten på arbetsplatserna. 
- I Norge samarbetar Skanskas bygg- och projektutvecklingsenheter med sina joint venture-partners.
- I Sverige har Skanska Sveriges VD inbjudit sina branschkollegor till en arbetsmiljödiskussion.
- I Polen genomför 8 byggföretag olika arbetsmiljöaktiviter tillsammans med Skanska.  

Skanska har ett Nollvisionsmål för att minska arbetsplatsolyckorna och arbetar metodiskt för att nå detta mål. Delmålet är att eliminera 3 av 4 arbetsplatsolyckor till 2015. För att förebygga olyckor följer Skanska även upp incidenter som hade kunnat bli olyckor. De senaste sju åren har Skanska minskat antalet olyckor med 55 procent.

Under Safety Week 5-12 maj genomförs tusentalas aktiviteter på Skanskas arbetsplatser runt om i världen. De omfattar inte enbart Skanska 57000 anställda utan även underleverantörer, samarbetspartners och kunder – sammanlagt över en kvarts miljon människor.

Förutom seminarier och workshops genomförs även utbildingar i till exempel höghöjdsarbete, räddningsteknik, första hjälpen och brandskydd. För mer information: www.skanska.se/safetyweek