Sök

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut för Ericsson i Sundbypark

2001-01-19 16:04 CET
Pressmeddelande

Skanska och Ericsson har tecknat ett tioårigt hyresavtal som innebär att Ericsson ska hyra 15 000 kvm i Sundbypark, ett nytt område för högteknologiska företag som Skanska utvecklar och bygger i Sundbyberg.
Skanskas investering för den första 15 000 kvm stora etappen uppgår till nästan 300 miljoner kronor.

Press Release

 

  2001-01-19 Skanska utvecklar, bygger och hyr ut för Ericsson i Sundbypark Skanska och Ericsson har tecknat ett tioårigt hyresavtal som innebär att Ericsson ska hyra 15 000 kvm i Sundbypark, ett nytt område för högteknologiska företag som Skanska utvecklar och bygger i Sundbyberg. Skanskas investering för den första 15 000 kvm stora etappen uppgår till nästan 300 miljoner kronor. Arbetet inleds nu i januari och inflyttning sker i juni 2002. Lokalerna är anpassade till högteknologiska företag som Ericsson.

Sundbypark uppförs i Sveriges mest expansiva företagsområde, mitt i tillväxt-triangeln Sundbyberg-Solna-Kista, med närhet till såväl Bromma som Arlanda. Arkitekturen är sammanhållen och har karaktären av ett campusområde med åtta individuellt utformade byggnader. Skanska kommer att uppföra en modern företagspark på ett idag oexploaterat markområde. Totalt planeras Sundbypark att omfatta cirka 65 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta. Utbyggnaden beräknas ske i etapper under de närmaste åren. Skanska är ledande inom projektutveckling av moderna och effektiva lokaler. Skanska och Ericsson har ett långvarigt samarbete. För närvarande utvecklar och bygger Skanska totalt 105 000 kvm för Ericsson i Stockholm, Göteborg och Lund samt 10 000 kvm i Budapest. Dessutom har Skanska och Ericsson ett globalt samarbetsavtal när det gäller utbyggnad av UMTS-nätverk för mobiltelefoni. _____________________________________________________________ För ytterligare information: Olof Johansson, chef för Projektutveckling Sverige inom Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08-504 350 18 eller 070-536 83 00. Jan Odelstam, projektchef, inom Skanska Projektutveckling och Fastigheter, Tel 08-504 35 447 eller 070-590 37 23. Mer information finns på www.sundbypark.nu