Sök

Skanska och Coca-Cola i samarbete

1997-06-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett världsomfattande samarbetsavtal med The Coca-Cola Company i Atlanta, USA, om att utveckla byggprojekt för Coca-Cola. Målet är att hitta lösningar som förbilligar och kortar ned produktionstiderna för Coca-Colas tillverkningsenheter och distributionskanaler i Skandinavien, delar av Europa och i Nordamerika. Coca-Cola gör årligen stora investeringar i nya anläggningar över hela världen.

PRESSINFORMATION 1997-06-17                             48/97

SKANSKA OCH COCA-COLA I SAMARBETE

Skanska har tecknat ett världsomfattande samarbetsavtal med The Coca-Cola Company i Atlanta, USA, om att utveckla byggprojekt för Coca-Cola. Målet är att hitta lösningar som förbilligar och kortar ned produktionstiderna för Coca-Colas tillverkningsenheter och distributionskanaler i Skandinavien, delar av Europa och i Nordamerika. Coca-Cola gör årligen stora investeringar i nya anläggningar över hela världen.

Coca-Cola har valt Skanska som strategisk samarbetspartner beroende på Skanskas långa internationella erfarenhet och lokala etableringar i många länder samt de tekniska lösningar som Skanska presenterat. Coca-Cola har träffat motsvarande avtal med ett begränsat antal andra byggföretag i världen.

Skanskas avtal omfattar de nordiska länderna, delar av Central- och Östeuropa och forna Sovjetunionen samt Nordamerika.

Skanska bygger för närvarande Coca-Colas första produktionsanläggning i Sverige i Haninge utanför Stockholm och har tidigare genom det amerikanska dotterbolaget Beers svarat för Coca-Colas huvudkontor i Atlanta.

Danderyd den 17 juni 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

 

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se