Sök

Skanska leder skolbygge i Orlando för 315 miljoner kronor, USD 43 miljoner

2005-10-13 08:38 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått byggledningsuppdraget för en gymnasieskola i Orlando, Florida. Kontraktssumman uppgår till totalt ca USD 58 miljoner varav Skanskas andel är USD 43 miljoner, motsvarande 315 miljoner kronor, vilket har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är skolmyndigheten i Orange County.

   Pressrelease


2005-10-13


Skanska leder skolbygge i Orlando för 315 miljoner kronor, USD 43 miljoner


Skanska har fått byggledningsuppdraget för en gymnasieskola i Orlando, Florida. Kontraktssumman uppgår till totalt ca USD 58 miljoner varav Skanskas andel är USD 43 miljoner, motsvarande 315 miljoner kronor, vilket har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är skolmyndigheten i Orange County.

Kontraktet avser den nya gymnasieskolan Apopka Relief High School som planerats för att möta det ökade behovet på grund av den starka befolkningstillväxten i området.

Projektet omfattar tio byggnader på ett 55 hektar stort område. Byggnaderna som omfattar en yta på totalt ca 33.000 kvm ska förutom undervisningslokaler och en samlingssal även rymma ett mediacenter. I projektet ingår också en idrottsanläggning med sporthall och planer för fotboll, baseboll och friidrott.

Arbetet inleds omgående och ska vara avslutat under det andra kvartalet 2007.

Skanska USA Building leder projektet som genomförs i samarbete med det lokala företaget JCB Construction.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.600 medarbetare.

Orange County Public Schools (OCPS) är USA:s tolfte och Floridas femte största skoldistrikt. Myndigheten ansvarar för 161 grund- och gymnasieskolor med 177.000 elever med bakgrund i 230 olika länder med 165 olika språk. Undervisningsresultaten i distriktet har under senare år uppvisat kontinuerliga förbättringar inom alla viktiga ämnesområden. OCPS genomför för närvarande ett utbyggnadsprogram omfattande USD 3,3 miljarder för att modernisera alla befintliga skollokaler och bygga nya för att möta behoven som den starka befolkningstillväxten ger upphov till. För ytterligare information, se www.ocps.net.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Dylan Thomas, direktör, samhällskontakter, Orange County Public Schools, tel +1 407 317 3368