Sök

Klart att förvärva Gatu och Väg

1997-09-16 00:00 CET
Pressmeddelande

Konkurrensverket har nu gett Skanska klartecken att överta Gatu och Väg från Gevekokoncernen i enlighet med det avtal som träffades den 25 mars i år. Förvärvet sker per den 17 september och i diskussionerna med Konkurrensverket har Skanska lämnat åtaganden om avyttring av tre asfaltverk i Västsverige och Dalarna.

PRESSINFORMATION 1997-09-16                             67/97

KLART ATT FÖRVÄRVA GATU OCH VÄG

Konkurrensverket har nu gett Skanska klartecken att överta Gatu och Väg från Gevekokoncernen i enlighet med det avtal som träffades den 25 mars i år. Förvärvet sker per den 17 september och i diskussionerna med Konkurrensverket har Skanska lämnat åtaganden om avyttring av tre asfaltverk i Västsverige och Dalarna.

Gatu och Vägs verksamheter kommer nu att samordnas med Skanska Väg samt Skanska Asfalt och Betong.

Gatu och Väg har entreprenadverksamhet i Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Stockholm, Bohuslän, Älvsborgs län och i Göteborg. I Gatu och Väg ingår även J&B Entreprenad i Svenljunga. Asfaltverk och krossanläggningar finns i Dalarna och i västra Sverige. Totalt omsatte Gatu och Väg 430 miljoner kronor under 1996 och hade ca 360 anställda.

Skanskas åtaganden gentemot Konkurrensverket innebär att Skanska på sikt skall avyttra asfaltverken i Skene och Saxdalen - eller andra asfaltverk inom samma marknadsområde. Detsamma gäller för det redan tidigare Skanska-ägda verket i Järpås.

All beläggnings- och anläggningsverksamhet liksom samtliga täkter, krossar och maskiner ingår i övertagandet.

 

Danderyd den 16 september 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information