Sök

Skanskas tremånadersrapport januari-mars 2002

2002-04-25 12:07 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska-koncernen redovisar ett förbättrat resultat:
Första kvartalet i korthet
# Orderingång 30,6 (49,0) miljarder kronor
# Orderstock 153,6 (185,6) miljarder kronor
# Nettoomsättning 33,0 (34,8) miljarder kronor
# Rörelseresultat i byggrelaterade tjänster och projektutveckling, kärnverksamheten, 234 (-307) Mkr
# Resultat efter finansnetto 112 (-445) Mkr

Länk till Skanskas tremånadersrapport (kräver Acrobat Reader)