Sök

Skanska stärker sin position i USA

1999-06-15 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har stärkt sin position som USA:s femte största byggserviceföretag. Omsättningsökningen är fyra gånger högre än marknadens.

PRESSINFORMATION 1999-06-15                            52/99

Skanska stärker sin position i USA

Skanska har stärkt sin position som USA:s femte största byggserviceföretag. Omsättningsökningen är fyra gånger högre än marknadens.

De 400 största amerikanska byggföretagen omsatte under 1998 drygt 127 miljarder USD, vilket var en ökning med 13 procent. Under samma period ökade Skanska sin omsättning med drygt fyra gånger så mycket som marknaden. Skanska stärker därmed sin position som femte största byggserviceföretag på världens största byggmarknad som totalt beräknas omsätta 650 miljarder USD.

Detta framgår av det amerikanska branschorganet ENR:s årliga sammanställning över USA:s byggföretag. ENR:s ranking grundas på bolagens totala omsättning. Skanskas femteplats baseras på omsättningen på den inhemska amerikanska byggmarknaden.

Skanska starkaste område är husbyggnad där bolaget innehar en tredjeplats på den totala rankingen. Husbyggande (bostäder, kontor, sjukhus mm) är det största segmentet med drygt hälften (56 procent) av den totala byggmarknaden i USA. Inom detta område var tillväxten 18 procent.

Skanska USA:s orderstock uppgick per 31 mars 1999 till drygt 48 miljarder kronor (32 miljarder kronor 31/3 1998).

 

Stockholm 1999-06-15

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Stuart Graham, chef för Skanska USA, tel + 1 718 747 34 54
Tor Krusell, informationschef, Skanska AB, + 46 8 753 87 47