Sök

Skanska bygger hamnanläggning för hantering av explosiva ämnen i Silverdale, USA, för cirka 1 miljard kronor

2012-06-12 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga en hamnanläggning för hantering av explosiva ämnen åt United States Department of the Navy, Naval Facilities Engineering Command Northwest i Silverdale, Washington, USA. Avtalet är ett joint venture med American Bridge Company och Nova Group Inc. Kontraktet är värt totalt USD 331 M, cirka 2,2 miljarder kronor och Skanskas andel är USD 149 M, cirka 1 miljard kronor, som inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil under andra kvartalet 2012.

I projektet ingår byggande av hamnanläggningen, med tillhörande skydd och anslutning samt en bockbrygga som förbinder kajen med stranden. Dessutom tillkommer förstärkningar i kajen, belysningstorn, kommunikationssystem, katodiskt skydd, markförbättringar och två överliggande kransystem med skenor och tillhörande infrastruktur.

Anläggningen kommer att ligga längs den östra kuststräckan vid Hood Canal. Projektet beräknas skapa cirka 100 byggrelaterade arbetstillfällen. Arbetet kommer att påbörjas omgående och planeras vara klart i januari 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.