Sök

Skanska får byggkontrakt för shoppingcenter i Helsingfors för 500 miljoner kronor

2011-08-24 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått byggkontraktet för den tredje fasen av Gamlas Shopping Center i Helsingfors, Finland. Kontraktssumman uppgår till EUR 55 miljoner, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Helsingfors Handelslag Elanto (HOK-Elanto).

Gamlas Shopping Center, som blir ett av Finlands största shoppingcenter, kommer att omfatta totalt 101 000 kvadratmeter. Den tredje fasen omfattar 45 000 kvadratmeter. Arbetet inleds i augusti och beräknas vara slutfört hösten 2013. Skanska har även ansvarat för de tidigare faserna av projektet.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland och Estland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2010 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 6,9 miljarder kronor, inklusive den estniska verksamheten. Bolaget har cirka 2 800 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.

Contact: Tuomas Särkilahti, Business Unit President
Telefon