Sök

Skanska avser att sälja sin andel av Gammon Skanska

2004-05-27 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av sin 50-procentiga andel i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska. Köpare av Skanskas andel är brittiska byggföretaget Balfour Beatty Limited. Jardine Matheson kvarstår som ägare till den resterande hälften av Gammon.

 Pressrelease


2004-05-27


Skanska avser att sälja sin andel av Gammon Skanska

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av sin 50-procentiga andel i det Hongkong-baserade byggföretaget Gammon Skanska. Köpare av Skanskas andel är brittiska byggföretaget Balfour Beatty Limited. Jardine Matheson kvarstår som ägare till den resterande hälften av Gammon.

Det slutliga försäljningsavtalet beräknas kunna tecknas i sommar efter avslutad due diligence-process. 

Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att fokusera på att uppnå en ledande position på utvalda hemmamarknader.

Försäljningspriset motsvarar bokfört värde på det sysselsatta kapitalet, ca 500 miljoner kronor, och ger ingen effekt på Skanskas resultat. Kassaflödet påverkas positivt med detta belopp, och koncernens sysselsatta kapital minskar med motsvarande summa.

Gammon Skanska konsolideras enligt kapitalandelsmetoden varför nettoomsättning, orderingång och orderstock inte redovisas i Skanska-koncernens redovisning. Skanskas andel av Gammon Skanskas resultat har redovisats i Skanskas resultaträkning under posten Andelar i intresseföretags resultat och uppgick 2003 till 34 miljoner kronor.

Gammon Skanska är ett av de ledande byggföretagen i Hongkong och bolaget har även verksamhet i Kinas fastland och Sydostasien. Omsättningen 2003 uppgick till ca SEK 5,9 miljarder, HKD 6 miljarder. Företaget har ca 2.000 anställda.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vVD och finansdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 00
Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38