Sök

Skanska bygger sjukhus i Kalifornien för 540 miljoner kronor

2005-05-24 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden och renoveringen av sjukhuset Regional Medical Center of San Jose i San Jose, Kalifornien, USA. Kontraktssumman som uppgår till 540 miljoner kronor, USD 74 miljoner, inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2005.

   Pressrelease


2005-05-24

Skanska bygger sjukhus i Kalifornien för 540 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden och renoveringen av sjukhuset Regional Medical Center of San Jose i San Jose, Kalifornien, USA. Kontraktssumman som uppgår till 540 miljoner kronor, USD 74 miljoner, inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2005.

Kund är det börsnoterade vårdbolaget HCA (Hospital Corporation of America).

Uppdraget gäller dels en ca 13.000 kvm stor nybyggnad för vårdavdelningar, dels ombyggnad och renovering av ca 2.200 kvm.

Projektet ska genomföras av Skanska USA Building som har samlat sin expertis inom sjukhusbyggande i ett internt kunskapscenter, Healthcare Center of Excellence. 

Arbetet på plats inleds i augusti och projektet ska färdigställas i maj 2008.

HCA är USA:s ledande privata vårdföretag och en av Skanskas största och återkommande kunder inom hälsovårdssektorn. Skanska bygger för närvarande olika sjukhusprojekt för HCA i sju delstater. HCA som grundades 1969 äger och driver ca 280 sjukhus och kirurgimottagningar i 23 amerikanska delstater samt i England och Schweiz. Bolaget omsatte 2003 USD 21,8 miljarder.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.800 medarbetare.

Skanska är ett världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt offentlig-privat samverkan. Skanska är inriktat på att finna innovativa lösningar genom ett nära samarbete med kunderna och genom att kombinera bolagets internationella expertis med lokal närvaro. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99
Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004