Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2012-03-27 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2012 har på aktieägares begäran 1 280 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 648 219.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 971 683 aktier av serie A, och 399 931 389 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851