Sök

Bokslutskommuniké, januari−december 2012

2013-02-07 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2012 (jämfört med januari-december 2011)

Sammanfattning:
- Intäkterna i byggverksamheten ökade 8 procent och uppgick till 124,5 (115,0) miljarder kronor.
- Orderingången uppgick till 120,1 (123,6) miljarder kronor och orderstocken 146,7 (155,7) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (4,6 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central).
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,8 (3,0) procent.
- Operativt kassaflöde uppgick till –0,7 (–1,0 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). I det fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till 3,1 (2,7) miljarder kronor.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 20 procent och uppgick till –14,6 (–12,2) miljarder kronor.
- Totala nettoinvesteringar uppgick till –3,8 (–5,7 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central).
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 4,6 (9,5) miljarder kronor.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (6,00) kronor per aktie.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851