Sök

Skanska investerar cirka 372 miljoner kronor i kontorsprojektet Stone34 i Seattle, USA

2012-11-30 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Commercial Development investerar USD 51 M, cirka 372 miljoner kronor, i projektet Stone34 i centrala Seattle, USA. Byggnaden kommer att rymma både kontor och butiker.

Stone34

Byggnaden omfattar cirka 12 000 kvadratmeter kontors- och butiksyta i fem våningar. Brooks Sports Inc kommer att hyra cirka 11 000 kvadratmeter för sitt nya globala huvudkvarter. Byggnaden har utformats så att det finns omkring 800 kvadratmeter gågator utomhus.

Projektet har LEED-certifierats på högsta nivån, Platinum, och innehåller bland annat utrustning för att se energianvändningen i realtid, hydroniska kyl- och värmesystem samt avskiljning och återanvändning av dagvatten. Byggnaden har dessutom utformats för utnyttja dagsljuset maximalt och minska uppvärmningskostnaderna under sommaren.

Byggandet startar innan slutet av 2012 och beräknas vara klart i mitten av 2014.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.