Sök

Skanska anpassar internkontrollen till ny bolagskod

2005-09-06 11:44 CET
Pressmeddelande

Skanskas Koncernstab Controlling ansvarar för affärskontrollstöd till koncernledningen. Staben får nu ett utökat ansvar för att etablera den interna kontrollfunktion som den nya svenska koden för bolagsstyrning föreskriver. Mariann Östansjö har samtidigt utsetts till ny direktör för stabsenheten.

   Pressrelease


2005-09-06


Skanska anpassar internkontrollen till ny bolagskod

Skanskas Koncernstab Controlling ansvarar för affärskontrollstöd till koncernledningen. Staben får nu ett utökat ansvar för att etablera den interna kontrollfunktion som den nya svenska koden för bolagsstyrning föreskriver. Mariann Östansjö har samtidigt utsetts till ny direktör för stabsenheten.

Koncernstab Controlling kommer framledes att ansvara för såväl affärskontroll, med fokus på riskhantering, som internkontroll med avseende på kraven i den svenska koden för bolagsstyrning.

- Våra koncerngemensamma riskhanteringssystem ska, förutom att vara ett kontrollinstrument, även fungera som ett stöd i arbetet med att uppnå våra högt ställda finansiella mål, säger Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör Skanska AB. En viktig roll för Koncernstab Controlling är också att svara för erfarenhetsöverföringen när det gäller riskbedömning mellan våra olika enheter.

Mariann Östansjö har utsetts till ny direktör för stabsenheten. Hon efterträder Anders Herslow som har utsetts till administrativ chef för OPS-projektet (Offentlig Privat Samverkan) A1 i Polen.

Mariann började sin anställning i Skanska år 2000 som ekonomichef för Skanska Services som avyttrades under år 2004. Sedan 2004 har hon arbetat i Koncernstab Controlling.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99