Sök

Skanska säljer skogsrörelsen till familjen Gustaf Douglas och bolag

1998-06-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Förvaltnings AB Wasatornet med flera bolag har i dag undertecknat en avsikts-förklaring angående försäljning av Skanskas samlade skogstillgångar med tillhörande rörelse i dotterbolagen Boxholms Skogar, Gusum Skogar, Bark & Warburgs samt Örmo Skogar.

PRESSINFORMATION 1998-06-05                             41/98

Skanska säljer skogsrörelsen till familjen Gustaf Douglas och bolag

Skanska och Förvaltnings AB Wasatornet med flera bolag har i dag undertecknat en avsikts-förklaring angående försäljning av Skanskas samlade skogstillgångar med tillhörande rörelse i dotterbolagen Boxholms Skogar, Gusum Skogar, Bark & Warburgs samt Örmo Skogar.

Den preliminärt överenskomna köpeskillingen uppgår totalt till cirka 1,4 mdr kronor och innebär en realisationsvinst i Skanska-koncernen om cirka 1,1 mdr kronor före skatt. Efter sedvanlig due diligence beräknas slutliga försäljningsavtal kunna under-tecknas i slutet av juni 1998.

Skogstillgångarna omfattar en total areal uppgående till cirka 48.000 ha, varav cirka 43.000 ha utgörs av produktiv skogsmark i väl samlade bestånd i Östergötland och Småland. Tillgångarna förvärvades av Skanska under första hälften av 1980-talet.

"Försäljningen är ett led i Skanskas strategi att koncentrera sina resurser på koncernens kärnverksamheter inom byggrelaterade tjänster samt projekt- och fastighetsutveckling", säger Skanskas VD Claes Björk i en kommentar till uppgörelsen.

"Vårt köp av Skanskas skogsrörelse avser att balansera familjens ägarandelar i företag som Securitas, Assa Abloy, Fagerhult och Latour", säger Gustaf Douglas i sin kommentar. "Boxholms Skogar erbjöd ett unikt tillfälle att inträda i en mycket god ägartradition. Vi har erfarenhet av liknande förvaltartraditioner genom våra egen-domar. Köpet har säkrats genom försäljning av främst 1.950.000 Securitas B, vilken redan genomförts".

 

Danderyd 1998-06-05

SKANSKA AB                  Förvaltnings AB Wasatornet
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta:Anders Nyrén, finansdirektör, Skanska AB, telefon 08-753 8632
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, telefon 08-753 87 99
Gustaf Douglas, telefon 08-679 56 00