Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2014

2014-05-09 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2014 jämfört med januari-mars 2013

Sammanfattning

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 32,5 (24,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 33 procent.

- Orderstocken uppgick till 145,7 (31 december 2013; 139,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 3 procent.

- Rörelseresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 656 (519) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 23 procent.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,0 (1,9) procent.

- Intäkterna minskade 1 procent, justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade och uppgick till 27,9 (28,2) miljarder kronor.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 929 (157) Mkr.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –3,1 (–2,5) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till –0,4 (1,7) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –3,3 (0,1) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 3,3 (31 december 2013; 6,7) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie ökade med 32 procent till 1,08 (0,82) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 9 maj klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900