Sök

Skanska tecknar byggkontrakt i Kentucky, USA, värt 365 miljoner kronor

2014-01-09 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt om att utföra ett bygguppdrag med kringtjänster till ett system för hantering av kolförbränningsrester (CCR) vid Kentucky Utilities E.W. Brown kraftstation i Harrodsburg, Kentucky, USA. Kontraktet är värt USD 56 M, cirka 365 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för fjärde kvartalet 2013.

Arbetet kommer att inledas i februari 2014 och beräknas vara klart i januari 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.