Sök

Skanska skriver ner verksamheten i Latinamerika med 500 MSEK, beräknat resultat för koncernens byggverksamhet 3,2-3,4 miljarder

2012-12-21 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska gör nedskrivningar med 500 M kronor i Latinamerika. Helårsresultatet för koncernens byggverksamhet beräknas till 3,2–3,4 miljarder kronor.

Skanska kommer att belasta resultatet i byggverksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012. De främsta anledningarna är nedskrivningar i ett pågående projekt och nedskrivningar av fordringar i två färdigställda projekt med fastprisavtal. Det är samma projekt som Skanska har gjort nedskrivningar i tidigare under året.

Rörelseresultatet för den totala byggverksamheten för helåret 2012 beräknas uppgå till mellan 3,2 och 3,4 miljarder kronor efter kostnaden om 500 miljoner kronor.

I det pågående infrastrukturprojektet har oförutsedda markförhållanden och installationsåtaganden lett till kraftigt ökade kostnader. Projektet beräknas vara färdigställt under det tredje kvartalet 2013.

Avseende de nu färdigställda projekten med fastprisavtal förändrades projektens omfattning under produktion, vilket ledde till kraftigt ökade kostnader för att färdigställa projekten i tid. Nyligen genomförda förändringar i kundens organisation har gjort det mycket svårt att erhålla rimlig ersättning för de ökade projektkostnaderna. Osäkerheten kring när en överenskommelse kan vara klar och vilket belopp den kommer att omfatta, gör att Skanska avsätter reserver för dessa krav.
 
– Vi arbetar nu intensivt med att utveckla och fördjupa riskhanteringen för stora och komplexa projekt i Latinamerika säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

All övrig information som är relaterad till det fjärde kvartalet 2012 kommer att presenteras vid Skanskas resultat för 2012 den 7 februari 2013.

En telefonkonferens kommer att hållas idag klockan 10.00. Skanskas VD och koncernchef, Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör, Peter Wallin kommer att svara på frågor.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851