Sök

Skanska löser in Drott

1996-04-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har beslutat begära inlösen av utstående aktier i dotterbolaget AB Drott. Detta sedan Skanska nått över 90 procent av aktierna i bolaget, som inte är marknadsnoterat. En skiljenämnd ska nu utses för att fastställa lösenpriset.

PRESSINFORMATION 1996-04-03                             17/96

SKANSKA LÖSER IN DROTT

Skanska har beslutat begära inlösen av utstående aktier i dotterbolaget AB Drott. Detta sedan Skanska nått över 90 procent av aktierna i bolaget, som inte är marknadsnoterat. En skiljenämnd ska nu utses för att fastställa lösenpriset.

- De senaste årens svaga fastighetskonjunktur har omöjliggjort en tidigare planerad börsintroduktion av Drott, varför vi nu utnyttjar vår rätt att ta in hela bolaget igen, förklarar vVD Mats Mared, chef för Skanskas fastighetsverksamhet.

Totalt berörs ett 70-tal aktieägare och proceduren beräknas vara genomförd till sommaren.

Förfrågningar om inlösen har framförts av mindre aktieägare, bland annat vid den senaste bolags-stämman. Skanska har under 1995 förvärvat ett antal aktieposter som varit till försäljning och därvid nått 90,3% av samtliga aktier i bolaget, vilket representerar 94,5% av rösterna.

Danderyd den 3 april 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg
---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
vVD Mats Mared, telefon 08-755 52 54