Sök

Skanska bygger upp strandpromenad i New York City, USA, för cirka 1,3 miljarder kronor

2014-04-07 09:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om återuppbyggnad av strandpromenaden vid Rockaway Beach, New York City, USA. Kontraktet är värt USD 202 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Skanska ska bygga upp närmare 8 kilometer av strandpromenaden som skadades under orkanen Sandy i oktober 2012. NYCEDC leder projektet på uppdrag av New York City Department of Parks & Recreation.

Arbetena inleds i april 2014 och beräknas vara klara till största delen under våren 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.