Sök

Skanska bygger 100 hus utanför Berlin

1995-07-24 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt för att bygga 100 rad- och enfamiljshus i Zossen, söder om Berlin. Detta är en fortsättning på den just färdigställda entreprenaden åt samma beställare, Botag. Kontraktsumman är 90 miljoner kronor. Byggstart sker i september med färdigställande under 1996.

PRESSINFORMATION 1995-07-24                             39/95

SKANSKA BYGGER 100 HUS UTANFÖR BERLIN

Skanska har tecknat kontrakt för att bygga 100 rad- och enfamiljshus i Zossen, söder om Berlin. Detta är en fortsättning på den just färdigställda entreprenaden åt samma beställare, Botag. Kontraktsumman är 90 miljoner kronor. Byggstart sker i september med färdigställande under 1996.

Arbetena skall utföras av Skanska Bau Berlin i samarbete med Skanskas svenska arbetskraft och resurser från Skanskas dotterbolag Voigt Co., i Berlin.

Projekteringen har utförts i samråd mellan beställaren Botag och Skanska för att möta de ökande kraven på ett mer kostnadsmedvetet byggande i Tyskland.

Skanska Teknik i Malmö kommer att ansvara för arkitekt- och konstruktionsritningar.

Danderyd 1995-07-24

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Lennart Hallberg

För ytterligare information kontakta:
Skanska Bau Berlin, VD Einar Söderberg eller Michael Johansson, tel + 49 30 761 89 270.