Sök

Skanska får miljarduppdrag vid gasprojektet Ormen Lange i Norge

2004-03-19 14:13 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att utföra bygg- och anläggningsarbeten för landterminalen till det nya gasfältet Ormen Lange i västra Norge. Kontraktet är värt 1.085 miljoner kronor, NOK 1 miljard, och inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2004. Kund är Norsk Hydro.

   Pressrelease

 

2004-03-19


Skanska får miljarduppdrag vid gasprojektet Ormen Lange i Norge

Skanska har fått uppdraget att utföra bygg- och anläggningsarbeten för landterminalen till det nya gasfältet Ormen Lange i västra Norge. Kontraktet är värt 1.085 miljoner kronor, NOK 1 miljard, och inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2004. Kund är Norsk Hydro.

I Skanskas uppdrag ingår bygg- och anläggningsarbete både ovan och under jord på platsen för den blivande processanläggningen vid Nyhamna i västra Norge. Det gäller bl a två sjövattentunnlar på totalt 2,4 km och bergrum för förvaring av kondenserad gas. På land ska omfattande markarbeten utföras förutom byggande av en rad tillfälliga och permanenta infrastrukturanläggningar, t ex last- och servicekajer, ett mindre reningsverk samt temporära bostäder och kontor. I överenskommelsen ingår även en option för att leverera betong.

- Att vi får detta stora uppdrag visar återigen förtroendet för vår förmåga att driva och leda stora komplicerade projekt, säger Petter Eiken, VD för Skanska Norge.

Arbetet på plats inleds i april och beräknas vara avslutat i december 2006.

Gasfältet Ormen Lange är ett av de största byggprojekten i Nordeuropa och Norges största gasprojekt. Den totala utvecklingskostnaden beräknas uppgå till NOK 66 miljarder. Gasfältet ligger på 800-1100 meters djup i Norska havet ca 100 km från kusten. Anläggningen kommer inte att vara synlig i havsytan. Gasutvinningen ska ske genom en automatiserad anläggning på havsbotten som kombineras med en processanläggning i Nyhamna vid Kristiansund. Ormen Lange ska vara i drift 2007 då gasen via pipeline exporteras till Storbritannien.

Den norska regeringen har godkänt utbyggnaden och inom kort tas frågan upp i Stortinget. Norsk Hydro är operatör för Ormen Lange i utbyggnadsfasen av gasfält, processanläggning och pipelines. Shell är operatör för gasproduktionsfasen och Gassco för driften av exportpipelinen.  

Skanska Norge bygger sedan förra året Norges första väg i offentlig-privat samverkan, OPS. Bygguppdraget är värt 1,6 miljarder kronor. Skanska BOT medverkar i ägarkonsortiet. Till Skanska Norges större pågående byggen räknas även Tyin-kraftverket och den nya motorvägsbron i Drammen.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Pia Farstad, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 11
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 eller 070-543 88 38