Sök

Skanska ökar satsningen på bostäder - ny nordisk enhet för bostadsutveckling

2004-09-14 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska skapar en ny affärsenhet för utveckling av bostäder i Sverige, Finland och Norge - Skanska Projektutveckling Bostäder Norden.
Skanskas utveckling av bostadsprojekt lyfts därmed ut från de nordiska byggenheterna och bildar en renodlad affärsenhet för projektutveckling.

   Pressrelease


2004-09-14

Skanska ökar satsningen på bostäder - ny nordisk enhet för bostadsutveckling

Skanska skapar en ny affärsenhet för utveckling av bostäder i Sverige, Finland och Norge - Skanska Projektutveckling Bostäder Norden.
Skanskas utveckling av bostadsprojekt lyfts därmed ut från de nordiska byggenheterna och bildar en renodlad affärsenhet för projektutveckling.

Skanskas projektutveckling av bostäder har det senaste året uppvisat en positiv lönsamhetsutveckling till följd av förbättrat kundfokus och anpassning till efterfrågan. Med den nya affärsenheten intensifierar Skanska sin satsning på att möta efterfrågan och bli Nordens ledande bostadsutvecklare.

- Utveckling av bostäder är en del av Skanskas kärnverksamhet som vi kommer att satsa hårdare på. Efterfrågan på våra bostäder är stark och vi ser en god potential för ytterligare tillväxt inom denna verksamhet. Genom att samla vårt kunnande i Norden ska vi bli effektivare och bättre på att möta de nordiska kundernas krav, säger Stuart Graham, VD och koncernchef Skanska AB. 

Den nya enheten inrättas från den 1 januari 2005. VD blir Anders Kupsu, som har lång erfarenhet både från projektutveckling och byggande. Han kommer närmast från Skanska Sverige där han har varit vVD och ansvarig för bostadsutvecklingen i Skanska Nya Hem. Anders Kupsu kommer att rapportera till Johan Bergman som blir ansvarig för affärsenheten i Skanskas koncernledning.

Skanska har för närvarande totalt ca 4.500 bostadsenheter i produktion i Sverige, Norge och Finland. De senaste 12 månaderna var nettoomsättningen ca 5 miljarder kronor och rörelseresultatet ca 300 miljoner kronor. Därtill har Skanska i Tjeckien och S:t Petersburg, Ryssland, ca  2.600 bostadsenheter i produktion. De senaste 12 månaderna var nettoomsättningen här 770 miljoner kronor och rörelseresultatet 112 miljoner kronor. Utvecklingen av bostäder i Tjeckien och Ryssland berörs inte av denna organisationsförändring.


Bilder och ytterligare information finns på  www.skanska.com/residentialnordic.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kupsu, vVD, Skanska Sverige,
tel 08-504 361 85
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38