Sök

Skanska bygger fem hus åt Stockholmshem i Norra Djurgårdsstaden för cirka 390 miljoner kronor

2014-08-21 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med AB Stockholmshem om att bygga fem hus med 154 hyreslägenheter, samt garage och butikslokaler, i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 390 miljoner kronor, vilket inräknas i Skanska Sveriges orderingång för tredje kvartalet 2014.

Hornslandet

Avtalet utgör en fortsättning på ett projekteringssamarbete som inleddes i höstas. Skanska ska uppföra fem huskroppar med mellan fem och tio våningar och en total boarea om cirka 11 500 kvadratmeter. Därtill kommer garage med cirka 5 500 kvadratmeter och butikslokaler om cirka 1 600 kvadratmeter.

Husen byggs med högt ställda krav på hållbarhet, bland annat ska 30 procent av fastigheternas elanvändning komma från förnybar energi i form av vind eller solceller. Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, guldnivå. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Byggprojektet startar i november 2014 och ska vara färdigt i augusti 2017.

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. Området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.