Sök

Skanska och Costain tar stor vägorder i London

1999-11-08 11:18 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bredda en 17 km lång sträcka på motorvägen A2M2 i syd-östra London. I projektet ingår även en ny 950 m lång bro samt utbyggnad av fem trafikplatser.Ordersumman är totalt ca 124 miljoner GBP, ca 1 675 Mkr. Projektet genomförs i ett konsortium med Skanska, Costain och John Mowlem. Skanskas andel är 30 procent, drygt 500 Mkr. Kund är Highways Agency. Från Skanska medverkar Skanska Berg & Bro samt Skanska Teknik.
Besök projektets hemsida för mer information: http://www.csmjv.com

PRESSINFORMATION 1999-11-08                      93/99

Skanska och Costain bygger motorväg i London för 1675 M SEK. Skanskas andel 500 M SEK. Skanska har fått i uppdrag att bredda en 17 km lång sträcka på motorvägen A2M2 i syd-östra London. Ordersumman är totalt ca 124 M GBP, ca 1 675 M SEK. Projektet genomförs i ett konsortium med Skanska, Costain och John Mowlem. Skanskas andel är 30 procent, drygt 500 M SEK. Kund är Highways Agency. Projektet, A2M2 Widening, som innebär en breddning från två till fyra filer i var riktning, inkluderar även en ny 950 m lång bro över Medway River och utbyggnad av fem trafikplatser samt design. - Vi har under året ökat vår fokusering på den brittiska anläggningsmarknaden. Det är därför mycket glädjande att Highways Agency har beslutat att anförtro oss detta prestigefulla uppdrag, säger Lars Johansson, VD Skanska UK. Uppdraget kommer att engagera flera enheter inom Skanska. Skanska Teknik har bistått den brittiska huvudkonsulten WS Atkins i konstruktions-arbetet för bron över Medway. Skanska Teknik ska även leda den fortsatta designen av bron. Skanska Sveriges Broavdelning kommer att leda byggandet att bron. - I konsortiet har vi sammanfört den spetskompetens som finns hos bro-byggarna inom Skanska med anläggningskunnandet och marknadskännedomen hos Costain och John Mowlem, fortsätter Lars Johansson. Arbetena inleds omedelbart och avslutas våren 2003. Skanskas samarbete med Costain har under de senaste 12 månaderna resulterat i order motsvarande drygt 2,5 mdr kronor. Bland annat genomförs det nya stadsdels-centret The Chimes i Uxbridge vid Heathrow med ett värde på ca 930 miljoner kronor och renoveringen av det klassiska London-hotellet Great Western Hotel på Paddington Station för ca 615 miljoner kronor.   Stockholm, 1999-11-08 SKANSKA AB Koncernstab Kommunikation ___________________________________________________________________ För ytterligare information kontakta: Lars Johansson, VD Skanska UK, Tel +44-7899-793051